Rēzeknes 3.pamatskola Kultūrizglītības programmā „Latvijas skolas soma” piedalās sākot ar 2018. gada 1.septembri. Programmas mērķis ir dot iespēju Latvijas skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu, tā mazinot sociālo nevienlīdzību un stiprinot jaunās paaudzes pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņu.

“Latvijas skolas soma” piešķirtais finansējums tiek izmantots:

  •  kultūras un mākslas norišu apmeklējumiem mācību procesa ietvaros, sedzot pasākuma piekļuves (ieejas) maksu vai maksu par digitāla pasākuma norises nodrošināšanu, transporta pakalpojumu izmaksas
  • izglītības iestādēs notiekošo viesizrāžu un profesionālo radošo projektu, izrāžu, performanču, muzejpedagoģisko nodarbību utt. norišu izmaksām.

Katram mācību semestrim tiek izstrādāts plānoto aktivitāšu pārskats, kurš tiek īstenots mācību procesa laikā.

Rēzeknes 3.pamatskolas skolēni iepazīst mākslu caur virtuālo realitāti

 

Mūsdienu pasaulē ar tehnoloģiju attīstību mainās arī mācību satura apguve. 1-2.klašu skolēniem programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja iepazīt vizuālās mākslas saturu caur 3D virtuālo realitāti. Nodarbības “Es saprotu literāro daiļdarbu caur mākslu” laikā skolēni caur virtuālās realitātes brillēm skatījās leļļu un animācijas izrādi par vizuālo mākslu un tās saikni ar literatūru. Skolēni kopā ar skolotāju analizēja redzēto. Katrs veidoja un mācījās attīstīt ieradumu ar interesi un vērīgumu saskatīt redzētajā līnijas, formas, vizuāli interesantas lietas un krāsu salikumus. Skolēni saviem vārdiem skaidroja mākslas darba galvenās pazīmes – attīstīja stāstīt prasmi un prasmi vizualizēt redzēto. Nodarbība ne tikai pilnveidoja mācību stundas saturu, bet arī paplašināja skolēnu redzesloku. Daudzi skolēni pirmo reizi redzēja un pielietoja 3D brilles.

J.Borisovska-Cvetkova,

programmas koordinatore

9.klašu skolēni apmeklē  Brīvvalsts dārgumu namu

Brīvvalsts dārgumu nams ir jauna vieta Rēzeknē, kur jebkurš cilvēks var  uzzināt par Latvijas pirmās brīvvalsts militāro un civilo apbalvojumu vēsturi un iepazīties ar esošo ekspozīciju. Rēzeknes 3.pamatskolas 9.klašu skolēni izmantoja šo iespēju Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros. Skolēni pētīja vēsturiski nozīmīgas personības Latvijas valsts neatkarības aizstāvēšanas laikā, pilnveidoja izpratni par Latvijas valsts nozīmību un analizēja pārmaiņu laikā radītās politiskās, ekonomiskās, sadzīviskās izmaiņas. Brīvvalsts dārgumu izstāžu namā skolēni arī apskatīja izstādi.

9.klašu skolēnu vārdā Amālija saka: “Ļoti palika apmeklējums. Bija nereāli forši uzzināt kaut ko jaunu. Izstāde bija iedvesmojoša un skaista. Bijām sajūsmā no koka figūriņām, apskatījāmies katru no tām. Palika liels iespaids.”

N.Savicka,

9.b klases audzinātāja

Ar “Latvijas skolas somu” uz “Joriku”

Decembrī 3.-4.klašu skolēni apmeklēja vietējo teātri “Joriks”, kur izglītojamajiem bija iespēja klātienē redzēt pasaku “Kotigoroško” – leļļu izrādes veidā, gūt emocionālo un estētisko pieredzi un attīstīt personiskās kultūras vajadzības.

Skolēni apgalvo, ka leļļu izrāde bija ļoti interesanta, jo darbība risinājās no burvju kastes, varoņi bija vienota ģimene. Skolēniem patika, ka jaunākais brālis iestājās par savu ģimeni un atbrīvoja brāļus un māsu no ļaunā pūķa.

Šī bija izrāde, kas rosina šajā pirmssvētku laikā būt iecietīgiem vienam pret otru un ikdienas steigā neaizmirst, ka ģimene ir mūsu vērtība. 

 D.Kindzule,

4.c klases audzinātāja

 

Rēzeknes 3.pamatskolas skolēni izzina maskošanās tradīcijas Latgalē un  to nozīmi

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 6.klašu skolēni apmeklēja Latgales Kultūrvēstures muzeju. Skolēni piedalījās muzejpedagoģiskajā nodarbībā “Maskošanās tradīcija Latgalē – Laižam čyguonūs!” Nodarbībā skolēni pilnveidoja zināšanas par tautas tradīcijām un paražām, kas ir neatņemama kultūras sastāvdaļa, un praktiski pielietoja dizainā un tehnoloģijās apgūto informāciju par materiāliem un to izmantošanu, īpaši par  atkārtotu materiālu izmantošanu un to pārveidošanu. Skolēni izpētīja redzētās maskas, izvērtēja dizainu un izmantotus materiālus, diskutēja par kolekcijas pilnveidošanu un svarīgumu to saglabāt.

Kā atzīst Marija (6.b klases skolniece): “Maskas ir ļoti skaistas, bet tajā pat laikā viegli uztaisāmas. Pat varētu kaut ko līdzīgu stundā uztaisīt. Jo šeit ir izmantoti tie paši materiāli, kuri mums ir pieejami ikdienā”.

J.Gudkova,

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja

 

Kačkānu ģimenes mantojums Latgales Kultūrvēstures muzejā

Latgale no senseniem laikiem ir amatnieku un ražotāju zeme.  7.b klases skolēni ar dažādiem seniem arodiem varēja iepazīties Latgales Kultūrvēstures muzejā. Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros muzejpedagoģiskās nodarbības laikā skolēni apskatīja kurpnieka Andra Kačkāna darinātos apavus un meitas Zelmas Kačkānes veidotās ādas somas un apģērbu un izgatavoja ādas atslēgu piekariņu. Nodarbībā tika izzināts par materiālās kultūras mantojumu arī mūsdienās, jo 2023.gada notikušajos Dziesmu un deju svētkos liela daļa kolektīvu bija apauta A.Kačkāna darinātajos apavos.

Muzejpedagoģiskā nodarbība “Pirmo reizi izstādē” sniedza iespēju ne tikai iepazīties ar vēsturisko mantojumu, bet arī pieskarties vēsturei no iekšpuses un sasaistīt to ar ikdienas dzīvi, kas mūsdienu izglītības procesā ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem.

Izgatavojot atslēgu piekariņu Edgars secināja, ka “…ja pat no maza ādas gabaliņa var izveidot skaistu piekariņu, kuru var uzdāvināt mammai, tad ko un kādā apjomā var izgatavot no lielākā ādas gabala?! Nepieciešama prasme un vēlēšanās pasauli labāku darīt.”

Anita Kasakovska,

Latviešu valodas skolotāja

Rēzeknes 3.pamatskolas skolēni apmeklē teātri

 Valsts programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros 1.a un 1.b klases skolēni apmeklēja teātri „Joriks”. Šoreiz tā nebija izrāde mums ierastajā veidā, bet gan interaktīva programma – kvests, ceļojums pa teātri “Teātris – mistiskā teritorija”.

Skolēni tika iesaistīti interaktīvā ceļojumā, kurā palīdzēja izglābt kādu varoni. Viena no aizraujošākajām aktivitātēm bija iespēja iejusties aktieru un varoņu lomās un pārbaudīt, cik grūti vai viegli tas ir.

Nodarbības laikā skolēni piekopa tādas vērtības kā cieņa un atbildība. Tika pilnveidotas prasmes darboties komandā, prasmes veidot cieņpilno savstarpējo komunikāciju, prasmes uzstāties publikas priekšā un tika uzlabota lasītprasme, kas ir svarīga visos mācību priekšmetos, šoreiz īpaši pievēršot uzmanību latviešu valodas un literatūras apguvei.

Apkopojot skolēnu viedokļus, var teikt, ka programmas piedāvāta aktivitāte ir lietderīga un izcili papildina mācību saturu, ne tikai iekļaujot sevī mācību darbu, bet arī audzināšanas procesu.

1.b klases latviešu valodas un literatūras skolotāja Rita Aleksejeva

4. klašu skolēni mācās par pienu Latgales Kultūrvēstures muzejā

Pateicoties programmai, skolēni apguva, pirmkārt, valodas kompetenci, jo uzzināja daudz jaunu vārdu latgaļu valodā – trauku nosaukumi, bērnu rotaļlietu nosaukumi. Attīstīja kritisko domāšanu, mēģinot pašiem uzminēt, kādam nolūkam izmantoja trauku. Otrkārt, dabaszinībās atklāja sev vairākas govju sugas, ieraudzīja un pasmaržoja sienu (ar ko baro govis). Treškārt, attīstīja radošās prasmes – skolēni paši veidoja savu burvju govi. Kā arī katrs varēja aplūkot kā tiek gatavots biezpiens, sviests un siers. Daudzi nezināja, ka šie produkti ir gatavoti no piena un ka saldējuma, šokolādes un desas sastāvā ir piena produkti.

4.klašu skolēni pateicās muzejpedagogam Renātei par interesanto stāstījumu un jaunām zināšanām.

4.a klases dizaina un tehnoloģiju skolotāja Viktorija Rastopčina

 

3. klašu skolēni dodas piedzīvojumā kopā ar Māla pikuci

Martā Rēzeknes 3.pamatskolas 3.a un 3.b klases skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros piedalījās nodarbībā „Māla pikuča piedzīvojumi” Latgales Kultūrvēstures muzejā. Nodarbībā kopā ar pasaku tēlu Māla pikuci skolēni devās brīnumainajā Latgales keramikas valstībā un izzināja, kas ir mals, kā tas pārvēršas podos, svečturos u.c. Skolēni nostiprināja savas zināšanas par malu, tā īpašībām, veidiem, pārveidošanos ūdens un uguns ietekmē, Latgales keramikas daudzveidību, piedaloties sarunā un pildot uzdevumus. Audzēkņi varēja sataustīt neglazēta māla raupjumu un glazēto podu maigumu, sadzirdēt Latgales dabas un podnieka pagalma noskaņas, uzzināt par pasaules slavu ieguvušajiem Latgales podniekiem.

Muzejpedagoģiskā programma tika vadīta Latgales keramikas ekspozīcijā “Māla un uguns pārvērtību radīts brīnums”, kas pilnveidoja skolēnu zināšanas un prasmes sociālajās zinībās (uzvedības noteikumi muzejā); vizuālajā mākslā (zīmējumi un ornamenti uz trauku virsmām); dabaszinībās (māls un tā pārvērtības, īpašības); dizainā un tehnoloģijās (rokdarbs no māla).

Programmas otrajā daļā paši veidoja no māla suvenīrus, ko paņēma līdzi. Vislielāko prieku bērniem sagādāja māla izstrādājumu izgatavošana. Par to liecina arī skolēnu atsauksmes.

Sofja: “Man patika aplūkot, pataustīt un uzzināt par Latgales keramiķu darbiem.”

Stanislavs: “Es pilnveidoju savas prasmes darbā ar mālu, jo es apmeklēju keramikas pulciņu Zeimulī.  Bija ļoti interesanti!”

Oļesja: “Man patika, ka mēs muzejā taisījām rokdarbus no mala. Tāpat uzzināju par Latgales svilpauniekiem, to veidiem”

Gļebs: “Mani iemācīja, kā var izveidot bļodu no māla. Uzzināju ļoti daudz jaunas informācijas par Latgales keramiku, ko agrāk nemaz nezināju.”

Aleksejs: „Man izdevās izvedot šķīvi, izrotāt to. Es atnākšu vēlreiz un pamēģināšu kaut ko citu, jo tas ir aizraujoši un lietderīgi.’’

3.b klases vizuālās mākslas skolotāja Irina Meļnikova

 

 

 

Rēzeknes 3.vidusskolas audzēkņi Daugavpils skrošu rūpnīcā

Ar mērķi paplašināt skolēnu zināšanas par Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu Rēzeknes 3.vidusskolas audzēkņi 2022.gada maijā apmeklēja Daugavpils skrošu rūpnīcu. Mācību vizītes laikā skolēni izpētīja rūpnīcas vēsturisko ēku, apskatījās muzeja pastāvīgu ekspozīciju un izzināja skrošu liešanas procesa īpatnības.

Pateicoties skrošu liešanas procesa analīzei tika izzināts gan kultūrvēsturiskais mantojums, gan paplašinātas zināšanas par fizikas ietekmi uz sasniedzamo rezultātu. Jaunieši attīstīja problēmu risināšanas prasmes, attīstīja jaunrades spējas, mācījās praktiski pielietot fizikā iemācītas formulas.

Paldies Daugavpils skrošu rūpnīcas darbiniekiem par izzinošo ekskursiju!

 

Programmas „Latvijas skolas soma” koordinatore                           J.Borisovska-Cvetkova

Rēzeknes 3.vidusskolas audzēkņi Latgales kultūrvēstures muzejā

            Valsts apmaksātās programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros 2022.gada maijā 2.a un un 2.b klases skolēni apmeklēja Latgales kultūrvēstures muzeju un aktīvi piedalījās muzejpedagoģiskajā programmā “Pirmo reizi izstādē”. Skolēni sasniedza kompleksu sasniedzamo rezultātu: apmeklēja izstādi, bija uzmanīgi un vērīgi skatītāji, stāstīja par saviem iespaidiem, sarunājās, uzklausīja, izteica savas domas.

Sadarbībā ar muzeja darbiniekiem un vienaudžiem veidoja radošus darbus, mācījās dažādus mākslas veidus integrēt radošā darbā. Muzeja telpā, iepazīstoties ar mākslas darbiem, pētīja un pauda savu identitāti, salīdzināja atšķirīgus pasaules uzskatus un tradīcijas, vērtēja mantojumu un mākslinieciskas inovācijas. Iedvesmojoties no redzētā, iesaistījās kopīgas idejas īstenošanā publiskajā telpā. Ievēroja sabiedrībā noteiktās uzvedības normas publiskā telpā.

Izstādes ekspozīcijas izpēte deva iespēju mācīties, skatīties un uztvert mākslas darbā ietvertās idejas.2.b klases audzinātāja                                               I.Meļņikova

Rēzeknes 3.vidusskolas audzēkņi Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā

Pateicoties valsts finansētai programmai „Latvijas skolas soma”, 2022.gada 10.maijā jaunieši apmeklēja Daugavpils Marka Rotko mākslas centru. Devītās un divpadsmitās klases skolēni apskatīja pasaulslavenus mākslas darbus, diskutēja par to tapšanas idejām un procesu, padziļinot zināšanas par vizuālās mākslas stundās apgūto teoriju par Latvijas māksliniekiem. Katrs mākslas darbs ir vērtīgs Latvijas kultūras mantojums.

Vizītes otrajā daļā jauniešiem bija iespēja iejusties mākslinieku lomā un izveidot savu mākslas darbu. Nodarbības laikā tika attīstītas gan radošās prasmes, gan kreatīva domāšana, gan spējas iemācīties jaunas lietas. Vizītes mērķis tika sasniegts – mācību procesa laikā apgūtas teorētiskās zināšanas tika paplašinātas un pilnveidotas praktiskās nodarbības laikā.

Paldies Daugavpils Marka Rotko centra darbiniekiem par jaunajām zināšanām un prasmēm!

Programmas „Latvijas skolas soma” koordinatore                           J.Borisovska-Cvetkova

 

Iepazīstot mūziku caur virtuālo realitāti

Valsts finansētās programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros Rēzeknes 3.vidusskolas skolēni piedalījās virtuālās realitātes nodarbībā „Mūzika un skaņa”.

Nodarbības laikā bija izmantotas VR brilles un video ieraksts, kas ļāva skolēniem pārcelties virtuālajā realitātē un kļūt pilnvērtīgu nodarbības dalībnieku. Tika pilnveidotas skolēnu zināšanas par mūzikas vēsturi, par skaņas nozīmi. Mūzika tika analizēta gan no radošā skatupunkta, gan no eksakto zinātņu skatupunkta. Nodarbībā apskatītie temati papildina mūzikas stundās mācīto informāciju par laikmeta atspoguļojumu mūzikā, pat tēlu atspoguļojumu mūzikā. Dabaszinību stundās apgūto – par materiāliem un to īpašībām, kuras ir svarīgas mūzikas instrumentu tapšanā.

Virtuālās realitātes nodarbība ļāva skolēniem saprast, ka nesavienojām lietas var veiksmīgi savienot, ka var kopā pastāvēt kultūra un zinātne, ka kultūra nevar būt iedomājama bez zinātnisko tehnoloģiju attīstības.

5.a klases audzinātāja                                                          J.Gricika

Rēzeknes 3.vidusskolas audzēkņi apmeklē teātri

Teātris – viens no labākajiem veidiem kā saņemt kultūras devu, kas ir nepieciešama, lai cilvēka personība pilnvērtīgi attīstītos. Pateicoties valsts finansētai programmai „Latvijas skolas soma”, 7.a un 7.b klases audzēkņi devās uz teātri „Joriks”.

Teātra izrāde „PuSHkins.Dzīvs” ļāva skolēniem saprast, kādēļ mums skolā tiek mācīts tas, kas, pēc skolēnu domām, dzīvē nebūs vajadzīgs. Izrāde stāsta par parasto cilvēku un viņa neparastajām attiecībām ar Puškinu – pasaulē slaveno rakstnieku. Izrādē īpaša uzmanība tiek pievērsta cilvēku komunikācijas prasmēm un mūsdienu sabiedrības attieksmei pret literārajiem darbiem.

Skolēni iepazina A.Puškina jaunības darbus, kuri nav pieejami plašai sabiedrībai, un pasaulē atpazīstamos darbus, pilnveidojot savu redzesloku par pasaules literatūru.

Paldies teātra „Joriks” komandai par klasikas mūsdienu redzējumu!

Programmas „Latvijas skolas soma” koordinatore                           J.Borisovska-Cvetkova

Ar „Latvijas skolas somu” uz teātri

Henriks Ibsens – viens no pasaulē atpazīstamajiem rakstniekiem. Viņa darbi ir zināmi gan bērniem, gan pieaugušajiem. Arī Rēzeknes 3.vidusskolas 8.klašu skolēniem valsts finansētās programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja pilnveidot savas zināšanas literatūrā un apmeklēt teātra izrādi “Pērs Gints. Dzīves fikcija”.

Pēc teātra izrādes apmeklējuma notika redzētā analīze un literārā tēla radīšana. Teātra izrāde palīdzēja jauniešiem saredzēt spilgtos tēlainās izteiksmes līdzekļus, kuri tika atklāti mazā literārā ceļojuma laikā, izvēlēties sev un savam literārajam tēlam piemērotākās vērtības, argumentēt savu viedokli.

Paldies teātra „Joriks” komandai par iespēju paskatīties uz pasauli savādāk!

8.a klases audzinātāja                                                              S.Antonova

 

Rēzeknes 3.vidusskolas skolēni apmeklēja kinoteātri GORS

Valsts finansētās programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros 1.-4.klašu skolēni apmeklēja kinoteātri, kurā noskatījās multiplikācijas filmu „Saule brauca debesīs.”

Pateicoties pamācošām sižetam, skolēni mācījās atšķirt labo no ļaunā, veidoja priekšstatu par saskarsmes prasmēm, kas ir aktualizētas klases audzināšanas stundās. Multiplikācijas filma iepazīstina skolēnus ar latviešu folkloru, ticējumiem un kultūru, kas papildina gan sociālo zinību stundas programmu, gan latviešu valodas stundā mācīto vielu.

3.a klases audzinātāja                                       Viktorija Rastopčina

 

Rēzeknes 3.vidusskolas skolēni kinoteātrī GORS

Valsts finansētās programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros pamatskolas klašu skolēni apmeklēja kinoteātri, kurā noskatījās filmu „Tilzenes”.

Šī filma sniedz papildus iespēju izzināt sociālo zinību saturu, analizējot dzīves situācijas un kaut kur arī saskatot sevi vienā no lomām. Mūsdienu jauniešu komunikācijas prasmes nepieciešams attīstīt un pilnveidot, lai tās kļūtu par cieņpilnām. Filmā ir attēlotas atpazīstamākās pusaudžu problēmas un to risinājumu algoritmi. Tāpēc, skolēni pilnveido ne tikai informācijas sistematizēšanas prasmes, bet arī izkopj tādus tikumus kā līdzcietība, tolerance un solidaritāte.

7.b klases audzinātāja                                                     N.Savicka