Pašvērtējums_2019

Pašvērtējums_2018

Informācija:

  • Lai attīstītu skolēnu intereses un spējas pētīt Latvijas dabas un sociālo vidi, skolā īstenojas skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība. Pirmā vidusskolas skolēnu zinātniskā konference notika 1998.gadā. Kopš 2011.gada pētnieciskajā darbībā iesaistījušies pamatskolas skolēni (7.-8.kl.). 2015./16.mācību gadā novadīti un aizstāvēti 83 pētnieciskie darbi. Katru gadu mūsu skolas skolēni veiksmīgi piedalās reģionālajā zinātniskajā konferencē: 2016.gadā mūsu skolēns ar savu darbu ieguva III vietu un viens – atzinību.
  • Augstā līmenī skolā notiek tehniskās grafikas stundas. Interesanti un aizraujoši katru gadu tiek īstenota 12.klašu skolēnu projektu aizstāvēšana.
  • Skolas bērni piedalās dažāda līmeņa konkursos: Latvenergo, Ķengurs, “Pazīsti savu organismu” u.c.

Jau divus gadus vasaras brīvdienās skola organizē ļoti pieprasītu nometni ,,Dzīves skola” , atsevišķi zēniem un meitenēm, ar mērķi –   sagatavot tos pieaugušo cilvēku dzīvei.

  • Starptautiskajos projektos tikai plānojam piedalīties jaunajā plānošanas periodā.
  • Vokālais ansamblis (1.-4.kl.) piedalās pilsētas mēroga konkursos, gūstot godalgotas vietas.