2022./2023.mācību gada, semestru un brīvlaiku sākuma un beigu laiks

 

2022./2023.mācību gads  Latvijas skolās sāksies 2022.gada 1.septembrī.

1.-8.klasēm mācību gads beidzas 2023.gada 31.maijā.

9.klašu skolēniem mācību gads beidzas – 2023.gada 14.jūnijā.

Mācību gadā ir divi semestri:

Pirmais semestris – no 2022.gada 1.septembra līdz 23.decembrim;
Otrais semestris 1. – 8.klasē no 2023.gada 9.janvāra līdz 31.maijam;
9.klasēm – no 2023.gada 9.janvāra līdz 14.jūnijam;

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:

Rudens brīvdienas – no 2022.gada 24.oktobra līdz 28.oktobrim;
Ziemas brīvdienas – no 2022.gada 26.decembra līdz 2022.gada 6.janvārim;
Pavasara brīvdienas  – no 2023.gada 13.marta līdz 17.martam.
Vasaras brīvdienas 1.–8.klasēm no 2023.gada 1.jūnija līdz 31.augustam.

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1.klases skolēniem otrajā semestrī. Tāpat noteikumi paredz – ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8.klasēm.

 

/Avots: 18.01.2022. Ministru kabineta noteikumi Nr. 41  “Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”./