Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam projekts “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestādes jauniešu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem – labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai, kas ir identificētas, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, un saplānotas JSPA organizētās mācībās par skolēnu labbūtības ceļakartes izstrādi, tādējādi nostiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci Latvijas izglītības iestādēs, veidojot pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc-Covid19 laikmetā.

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2021. gada 31. decembrim.

Rēzeknes 3.vidusskola ir viena trim no Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēm, kura uzvarēja projektu konkursā un īsteno Labbūtības ceļakartes aktivitātes 7.-8.klašu izglītojamajiem.