Valsts pārbaudes darbi 9.klasē 2023./2024.mācību gadā

Starpdisciplinārais diagnosticējošais – monitoringa darbs (sociālās un pilsoniskās, dabaszinību un tehnoloģiju mācību jomu saturs).

Angļu valodā

Rakstu daļa – 2024.gada 22.maijā

Mutvārdu daļa – 2024.gada 22. – 24.maijā

 

Latviešu valodā

Rakstu daļa – 2024.gada 28.maijā

Mutvārdu daļa – 2024.gada 27. – 30.maijā

 

Matemātikā

2024.gada 4.jūnijā

 

Sertifikātus par pamatizglītību plānots izsniegt 2024.gada 21.jūnijā, būs pieejami elektroniskā formātā autorizējoties caur internetbanku vai e-parakstu portālā latvija.lv

Atbalsta pasākumus var noteikt ne tikai pedagoģiski medicīniskā komisija, bet arī skolas direktors ar rīkojumu, pamatojoties uz vecāka iesniegumu (jāiesniedz līdz 2024.gada 1.martam).

Atbrīvot no CE var ar ārsta – speciālista (psihiatra, neirologa, hematoonkologa) vai ārstu konsīlija atzinumu. Atzinumu jāiesniedz kopā ar iesniegumu līdz 2024.gada 1.martam.

Eksāmeniem skolēnus piesaka skola, pamatojoties uz skolēnu vai vecāku iesniegumu.

Eksāmens ir nokārtots, ja skolēns saņem 15% un vairāk.