Mentora Jevģēnijas Puzirjovas vadībā nodarbību laikā dalībnieki guva izpratni par pētījumu kā dzīves sastāvdaļu, tā esamību un nepieciešamību cilvēka ikdienā. Tika izzināta zinātniskās pētniecības metodoloģija un sociālo pētījumu metodes. Dalībnieki pilnveidoja zināšanas par pētniecības darbu prezentāciju: kas tajā ir iekļauts, kādai jābūt valodai un kā noturēt skatītāju uzmanību. 7.klašu grupā tika veidota padziļināta izpratne par ģērbšanas stilu zinātniskās pētniecības darba prezentācijas laikā. Tika aktualizēti tādi tikumi kā atbildība, centība, gudrība, tolerance. Pētniecisko darbu galvenā ievirze bija sevis izzināšana.