2023./2024. mācību gadā Rēzeknes 3.pamatskola turpina līdzdalību ESF projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Skola projekta ietvaros nodrošina:

Pedagogu palīgu piesaisti–   Šī pasākuma ietvaros atbalstāms pedagogu darbs mācību stundu laikā, lai individualizētu darbu klasē, atbalstot skolēnus no Ukrainas un skolēnus, kuri no mazākumtautību programmas pāries uz mācībām latviešu valodā. Pedagogu palīgi kopā ar pedagogiem izstrādā darba stratēģiju, lai klases mācību procesu vadītu kopā.

 

 

2022./2023. mācību gadā Rēzeknes 3.pamatskola turpina līdzdalību ESF projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Skola projekta ietvaros nodrošina:

  • Pedagogu palīgu piesaisti–   Šī pasākuma ietvaros atbalstāms pedagogu darbs mācību stundu laikā, lai individualizētu darbu klasē, atbalstot gan skolēnus ar mācību grūtībām, gan talantīgos. Pedagogu palīgi kopā ar pedagogiem izstrādā darba stratēģiju, lai klases mācību procesu vadītu kopā.
  • Talantu programmu– mērķprogrammas skolēniem ar augstiem sasniegumiem vai augstu sasniegumu potenciālu. Pedagogi organizē grupu konsultācijas, darbnīcas, laboratorijas, lai paaugstinātu skolēnu motivāciju, kā arī dotu iespējas apgūt jaunas prasmes, zināšanas konkrētajā mācību jomā, t.sk., respektējot vecumposma vajadzības.
  • Laborantu programmu– laborants nodrošinās kopdarbībā ar mācību priekšmeta skolotāju pedagoģiskā darba metožu daudzveidību mācību stundās datorikā
  • Pētniecības programmu–nodarbības, lai skolēni varētu aktīvi darboties, izzināt pasauli, būt par pasaules pētniekiem, kuri paši atrod pasaules kopsakarības. Pedagogi veido tādu mācību vidi un tādus uzdevumus, lai skolēniem rastos iespēja piedzīvot dabas zinātnes praktiski – iepazīstot, pētot un veidojot savu pasaules skatījumu.
  • Kopienas programmu – nodarbības skolēniem, lai paplašinātu un pilnveidotu zināšanas par Latgales kultūru, ģeogrāfiju un vēsturi.

http://www.rez3vsk.lv/wp-content/uploads/2022/12/Pic1.png

http://www.rez3vsk.lv/wp-content/uploads/2022/12/Pic2.png

http://www.rez3vsk.lv/wp-content/uploads/2022/12/Pic3.png

http://www.rez3vsk.lv/wp-content/uploads/2022/12/Pic4.png

http://www.rez3vsk.lv/wp-content/uploads/2022/12/Pic5.png

http://www.rez3vsk.lv/wp-content/uploads/2022/12/Pic6.png

http://www.rez3vsk.lv/wp-content/uploads/2022/12/Pic7.png

http://www.rez3vsk.lv/wp-content/uploads/2022/12/Pic8.png

http://www.rez3vsk.lv/wp-content/uploads/2022/12/Pic9.png

http://www.rez3vsk.lv/wp-content/uploads/2022/12/Pic10.png

http://www.rez3vsk.lv/wp-content/uploads/2022/12/Pic11.png