Obligāti apmeklējamie skolas pasākumi vecākiem

Pasākums Prognozējamais laiks
Skolas vecāku kopsapulce 1.semestrī – oktobris, 2.semestrī – marts
Klases vecāku sapulce Klases audzinātāja noteiktā laikā
Vecāku diena 1.semestrī – novembris, 2.semestrī – aprīlis
Skolas padomes sanāksme Administrācijas noteiktā laikā

Skolas organizētos ārpusklases pasākumus vecāki drīkst apmeklēt saņemot skolas ielūgumu vai iepriekš saskaņojot savu klātbūtni ar skolas administrāciju.