Rēzeknes 3.pamatskolas pedagogu lielā saime

 

Skolas direktore – Kristīne Ustinova

 Direktora vietnieces mācību darbā – Jevģēnija Puzirjova, Olga Sekirnikova

 Direktora vietniece audzināšanas darbā – Jekaterina Borisovska-Cvetkova

 Direktora vietnieks – saimniecības pārzinis Vasilijs Rutkovskis

Atbalsta personāls: veselības speciālists Zegfrīda Dukule, psihologs Irina Kruste, sociālais pedagogs Arvīds Peipiņš, logopēds Ludmila Sidorina

Skolotāji – Marina Ameļčenkova, Irīna Anaņjeva, Darja Andrejeva, Rita Aleksejeva, Jeļena Bažanova, Gaļina Bogdanova, Viktors Bogdanovs, Inese Cacivkina, Natalja Francise, Vija Gafijčuka, Jeļena Gricika, Jekaterina Gudkova, Lilija Ivanova, Igors Ivanovs, Svetlana Jemeļjanova, Anita Kasakovska, Karnēlija Keiša, Dace Kindzule, Karīna Kraine, Ruta Kraukle, Vita Marinska, Irina Meļnikova, Inese Mošenoka, Tatjana Ogurcova, Oksana Panova, Aivars Pecka, Viktorija Rastopčina, Ērika Rutkovska, Rita Saukāne, Nadežda Savicka, Svetlana Semeņaka, Svetlana Trofimova, Nataļja Usačova, Jeļena Vereda, Sanita Viļuma, Irēna Zalane, Jekaterina Žuromska.