Rēzeknes 3.vidusskolas pasākumu plānojums izglītojamajiem 2019./2020.m.g. I semestrī

Rēzeknes 3.vidusskolas pasākumu plānojums izglītojamajiem 2019./2020.m.g. II semestrī

10. un 11. klases skolēni Daugavpils skrošu rūpnīcā

Pateicoties iniciatīvai “Latvijas skolas soma”, jaunieši iepazinās ar Latvijas laikmetīgas izpausmes  “elementu” – skrošu rūpnīcu un tās darbība procesu. Daugavpils Skrošu Rūpnīca uzsāka darbību 1886.gadā. Līdz mūsdienām saražotā produkcija (munīcija) tiek eksportēta uz Eiropas valstīm. DSR ir vienīgā apmeklētājiem atvērtā munīcijas rūpnīca Baltijas valstīs. Skolēniem tika piedāvāta iespēja uzzināt kā tiek ražota sporta un medību munīcija, iepazīties ar mūsdienās un senāk izmantotiem piederumiem un iekārtām, kā arī sajust neatkārtojamu 19.gs. industriālo atmosfēru vēsturiskajā skrošu ražošanas cehā!

Paldies DSR kolektīvam par vēsturiskās Latvijas saglabāšanu!

Kultūrvēsturiskā izziņas programma Lūznavas muižā

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros  5.klašu skolēniem bija iespēja aplūkot Latvijas dabas skaistumu un kultūrainavu Lūznavas muižā.Lūznavas muiža tiek dēvēta par Latgales jūgendstila pērli. 20. gadsimta sākumā celta kā vieta mākslai un mūzikai. Piedzīvojusi vēsturiskās pārmaiņas, kļūstot par skolu, kara štābu, pagasta pārvaldi un bibliotēku. 2015. gadā atdzimusi no jauna, lai iedvesmotu un kļūtu par īsto vietu, kur lido visi – radošas idejas un ieceres, mūzikas skaņas un dzejas vārdi, sikspārņi un Mūzas. 
Paldies muižas kolektīvam par uzņemšanu, ekskursiju un interaktīvo nodarbību!

 

Pūralādes stāsts par senajām rotām un tautiskiem rakstiem

8.-9.klašu skolēni apmeklēja tradīciju stundu stāstnieces Līgas Reiteres vadībā. 

Skolēni apskatīja pūra lādes bagātības: senās rotas 11.-13.gs. (kaklariņķus, rokassprādzes, saktas, gredzenus, piekariņus, celaines) un etnogrāfiskās rotas 18.-20.gs. (saktas, sleņģenes, gredzenus, jostas, piekariņus, vainagi).
Tautiskie raksti jostās un rotās arī tika iepazīti. Prieks bija dzirdēt stāstnieces pieredzi, saistītu ar senajām rotām filmas “Baltu ciltis” filmēšanās laukumā.

    

6.klases izglītojošā centrā “Dzelzceļš un tvaiks”

“Latvijas skolas somas” ietvaros 6.klases iepazina interaktīvo un izglītojošo centru”Dzelzceļš un tvaiks”. Skolēni vairāk izzināja dzelzceļa nozari, guva priekšstatus par dažādām fizikas likumsakarībām,

nākotnes tehnoloģijām un komunikācijas veidiem, iepazina  dzelzceļa darbību, vēsturi un mūsdienu attīstību.
Paldies nodarbības vadītājiem par zināšanu pilnveidošanu un iespēju izvērtēt dzelzceļa nepieciešamību Latvijas attīstībā.

 6.a klase piedzīvojumu meklējumos Latgales Kultūrvēstures muzejā

12.septembrī mūsu 6.a klase apmeklēja Latgales Kultūrvēstures muzeju. Nodarbība „Zemes dzīļu noslēpumi” sākās ar skaisto leģendu par princesi Mariju, princesi Lūciju un princesi Rozi.  Atmiņā palika tas, ka princesei Rozei neļāva aprēcieties ar to cilvēku, kuru viņa mīl un tādēļ viņa palikusi nelaimīga. Turpinājumā mēs devāmies uz muzeja pargābstāvu, kur mums ļāva iejusties arheologa lomā un meklēt dārgumus. Pirms praktiskās darbošanās mums izstāstīja par arheologu atradumiem Rēzeknes pilskalna apkaimē un parādīja kā pareizi jāveic izrakumi. Atrastais mūs iespaidoja, jo bija ne tikai veco laiku monētas, bet arī gludeklis, kurš darbojās uz oglēm, kā arī govs galvaskauss. Nodarbības vadītāja stāstīja par katru atrasto priekšmetu visās detaļās, kas ļāva mums „ceļot ” gadsimtos. Mūsu klasei tas bija kaut kas jauns un neredzēts. Mums ir prieks, ka bija tāda iespēja apmeklēt šo nodarbību, kā arī iesākam apmeklēt Latgales Kultūrvēstures muzeju.

 Rēzeknes 3.vidusskolas 6.a klases skolēni.

Uz teātri kopā ar „Latvijas skolas somu”

Teātris ir iemīļots mākslas veids ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem.  Valsts finansētās programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros 2. un 3.klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt izrādi „Velveta trusis”.  Izrāde vēstīja par rotaļlietu dzīvi, kad cilvēka nav blakus. Noskatoties šo izrādi skolēni saprata, cik svarīgi ir rūpēties par savām iemīļotajām mantām un par to, kas atrodas mums apkārt. Sociālo zinību stundās tika izrunātas tādas vērtības kā cieņa un dzīvība, pievērsta uzmanība tādiem tikumiem kā atbildība un laipnība. Pateicoties izrādei skolēni varēja analizēt konkrēto situāciju un salīdzināt to ar personīgo pieredzi.

Paldies teātra „Joriks” komandai par sadarbību!

2.a klases audzinātāja O.Sekirnikova

Izzinām stikla pūšanu laiku laikos kopā ar „Latvijas skolas somu”

Valsts finansētās programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros 4.ab, 5.b un 6.b klašu skolēni piedalījās stikla pūšanas praktiskajā un teorētiskajā nodarbībā „Stikla pūtēji laiku laikos”. Nodarbības laikā vadītājs un skolēni runāja par dažādiem materiāliem un izstrādājumiem, kas ir aktuāls temats dizaina un tehnoloģiju stundās. Daudzi skolēni jau zināja, ka stiklu veido no kvarca smiltīm, bet interesants fakts likās, ka pievienojot stiklam zeltu, var iegūt sarkanu krāsu. Protams, tika uzsvērtas tādas vērtības un tikumi kā daba, atbildība un drosme. Nodarbība bija kā atsperes punkts skolēnu individuālajam radošajam darbam, izmantojot dažādus dabas materiālus.

Paldies IK „RAENA” par sadarbību!

http://www.rez3vsk.lv/wp-content/uploads/2023/01/LS1-1.pnghttp://www.rez3vsk.lv/wp-content/uploads/2023/01/LS1-2.png

5.b klases audzinātāja V.Isakina

Uz kino ar “Latvijas skolas somu”

Pateicoties valsts finansētai programmai “Latvijas skolas soma” 9.klašu skolēni apmeklēja Latgales vēstniecību GORS, kurā noskatījās A.Grauba filmu “Circenīša Ziemassvētki”. Filmā atspoguļoti dažādi sabiedrības viedokļi par konkrēto situāciju. Un katram cilvēkam ir sava dzīves pieredze, vērtības, tradīcijas, savi uzskati un attieksmes, kuras jaunajam cilvēkam jāprot atpazīt un jāspēj diskutēt un aizstāvēt savu viedokli. Iespēja noskatīties filmu ļāva skolēniem uz personīgās pieredzes sociālo zinību stundas laikā analizēt notiekošo, ievērojot pieklājību, toleranci un pašcieņu un veidojot izpratni par cilvēcīgumu un taisnīgumu.

Paldies Latgales vēstniecības GORS komandai par sadarbību!

http://www.rez3vsk.lv/wp-content/uploads/2023/01/LS2-1.jpg

Sociālo zinību skolotāja I.Anaņjeva

Uz kino ar “Latvijas Skolas somu”

Valsts finansētās programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros 5.a, 6.a un 7.ab klašu skolēni apmeklēja Gors kinoteātri.

Kinoseansa laikā skolēniem bija iespēja aplūkot ģimenes vērtības, galveno varoņu tikumus, cilvēku attieksmi pret dažādām situācijām un, protams gūt pozitīvas emocijas Ziemassvētkus sagaidot. Filmā redzētais tiks apkopots sociālo zinību stundās kā papildinājums mācību programmā paredzētajām zināšanām un prasmēm.

Paldies Latgales vēstniecības GORS komandai par sadarbību!

 

http://www.rez3vsk.lv/wp-content/uploads/2023/01/LS3-1.jpg

http://www.rez3vsk.lv/wp-content/uploads/2023/01/LS3-2.jpg

5.a klases audzinātāja I.Zalane

 

Izzinām mākslu ar “Latvijas skolas somu”

Pateicoties valsts finansētās programmai “Latvijas skolas soma”, 3.klašu skolēni apmeklēja muzejpedagoģisku nodarbību “Pirmo reizi izstādē” Latgales Kultūrvēstures muzejā. Nodarbības laikā skolēni pilnveidoja dizainā un tehnoloģijās iegūtās zināšanas un prasmes. Skolēni aplūkoja Latgales mākslinieku darbu izstādi RUDENS 2022 “Pavards / Puorts”, ka arī paši iejutās jauno mākslinieku lomā, mākslas darbos apvienojot ne tikai radošumu, bet arī tādas vērtības kā mājas, ģimene, dabas materiāli. Muzejpedagoģiskās programmas laikā liela uzmanība tika pievērsta darba tikumam – attieksmei pret darbu, darba uztveri, prasmēm, iemaņām, kuras pēc tam skolēns varēs izmantot jebkurā darbošanās veidā.

Paldies LKM komandai par sadarbību!

http://www.rez3vsk.lv/wp-content/uploads/2023/01/LS4-1.jpghttp://www.rez3vsk.lv/wp-content/uploads/2023/01/LS4-2.jpg

3.a klases audzinātāja V.Marinska

 

 

http://www.rez3vsk.lv/wp-content/uploads/2023/01/LSSBudzets2022-2023.png