Sanāksmes notiks

pirmdienās plkst. 15.10 aktu zālē