Sanāksmes notiks

Otrdienās – pēc 7.st. –  18.kab.

Piektdienās – pēc 7.st. – 18.kab.