Lepojamies!

Rēzeknes valstspilsētas vispārizglītojošo skolu konkurss “Dizaina pieturas” Rēzeknes 3.pamatskolas skolēniem (Viktorijai Marjanovai, Katrinai Pušnickai un Viktoram Sčupakam) 3.vieta. Lepojamies! Paldies…

Continue Reading →