Ārpusklases nodarbības un interešu pulciņi

2016./2017.gadā

Rēzeknes 3.vidusskolā strādā 3 pagarinātās dienas grupas.

Sadalītas fakultatīvu (pamatskolā) un individuālo vai grupu (vidusskolā) nodarbības:

– sākumskolā – 24 stundas;

– pamatskolā – 10 stundas;

– vidusskolā – 4 stundas.

Regulāri notiek nodarbības ar logopēdu.

Ārpusklases (fakultatīvās) nodarbības:

Nr.p.k. Nosaukums Klases
Skolēnu skaits
1. Zinātniski pētnieciskais darbs 7.ab 34
2. Koriģējošā vingošana 1-4. 26
3. Sports 4.-5. 20
4. Šahs 1.ab 14

 

 

 

 

 

 

Interešu izglītības programmas:

Nr.p.k. Nosaukums Klases
Skolēnu skaits
1. Vokālais ansamblis 1.-4. 14
2. Vokālais ansamblis 5.-6. 16
3. Vokālais ansamblis 7.-8. 12
4. Vokālais ansamblis 9.-12. 25
5. Mūsdienu dejas 3.ab 19
6. Mūsdienu dejas 4.-5. 18
7. Teātra studija 1.-2. 18
8. Dramatiskās mākslas pamati 3.-4. 10
8. Dramatiskās mākslas pamati 6.-9. 9
9. Latviešu tautas tradīcijas un godi 7.-11. 15
10. Floristika 5.-7. 10
11. Programmēšana 3.-6. 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokālais ansamblis (1.-4.kl.) piedalās pilsētas mēroga konkursos, gūstot godalgotas vietas.