2023./2024.mācību gadā skola realizē 5 izglītības programmas, kuru akreditācijas derīguma termiņš ir 2025.gada 10.aprīlis:

Programmas nosaukums Kods Licences Nr.
Pamatizglītības programma 21011111 V_6312
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611 V_6416
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 21015511 V_6415
Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121

(2.modelis)

V-3157
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 21015621

 

 

 

2022./2023.mācību gadā skola licencēja 3 jaunas izglītības programmas, līdz ar to, skola realizē 5 izglītības programmas, kuru akreditācijas derīguma termiņš ir 2025.gada 10.aprīlis:

Programmas nosaukums Kods Licences Nr.
Pamatizglītības programma 21011111 V_6312
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611 V_6416
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 21015511 V_6415
Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121

(2.modelis)

V-3157
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 21015621 V_ 4017

 

 

2021./2022.mācību gadā skola realizēja 3 izglītības programmas, pēdējo gadu tika realizēta Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (Licence Nr.V-1157).