Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (8.3.4.0./16/l/001)

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projekts aptver aptuveni 665 mācību iestādes visā Latvijā. Rēzeknes 3.pamatskola jau vairākus gadus ir šī projekta dalībniece un īstenotāja. Arī šajā mācību gadā dalību šai projektā uzsāka 14 mūsu skolas izglītojamie vecumā no 1. līdz 9.klasei, kuriem tiek sniegtas pedagogu atbalsta konsultācijas mācību priekšmetos.

Šī projekta darbības rezultātā ceram uzlabot izglītojamo mācību rādītājus, attieksmi pret mācību procesu un pozitīvu sabiedriskās dzīves uztveri. 2023.gadā ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības atbalstu ēdināšanas izdevumu kompensācijas tiks piešķirtas tiem skolēniem, kuriem tas būs nepieciešams.        

Vairāk par projektu var uzzināt mājas lapā – www.pumpurs.lv