Pieredzējušā psihologa Igora Ivanova vadībā dalībnieki tika iepazīstināti ar cieņpilnas komunikācijas veidošanas metodēm, kuras var pielietot ikdienas dzīvē ne tikai iepazīstoties ar cilvēkiem, bet arī ierastajā komunikācijas vidē. Tika sniegts ieskats par drošu un līdzvērtīgu komunikāciju, kas tieši ietekmē katra indivīda psihoemocionālo stāvokli. Tika veidota motivējošā un atbalstošā vide, kas pilnveidoja indivīda pārliecību par savām spējām, saviem talantiem. Tika aktualizētas tādas vērtības kā cilvēka cieņa. Aktivitātes laikā jaunieši aktīvi līdzdarbojās, strādājot grupās, diskutējot un individuāli izvērtējot paveikto.