Rēzeknes 3.pamatskolas

Skolēnu Līdzpārvaldes sastāvs

2023./2024.mācību gads