Rēzeknes 3.pamatskolas tradīcijas

Gadu gaitā Rēzeknes 3.pamatskolā izveidojās virkne tradīciju, kuras tiek piekoptas arī mūsdienās. Skolas vērtību, mājīguma un ģimeniskuma saglabāšana, notiek dažādu aktivitāšu un pasākumu norises laikā.

Skolēnu un skolotāju gaidītās un skolai nozīmīgās norises ir:

 • Zinību dienas svinīgais pasākums;
 • Pārgājienu un ekskursiju diena;
 • klašu piedalīšanās LVM rīkotajā „Mežu ekspedīcijā”;
 • klašu uzņemšana skolas saimē („100 dienas skolā”) un 5.klašu uzņemšana pamatskolas posmā;
 • Skolotāju dienai veltīts koncerts;
 • Skolēnu līdzpārvaldes iniciatīva „Čību diena”;
 • Lāčplēša dienas zibakcija „Es esmu Latvija”;
 • Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena;            
 • Ziemassvētku un Jaungada pasākumi;
 • Sporta diena;
 • Valentīndienas aktivitātes;
 • Absolventu tikšanās vakars;
 • Meteņdienas jautrās stafetes;
 • Skolēnu līdzpārvaldes iniciatīva „Jautro T-kreklu diena”;
 • Lielās talkas aktivitātes;
 • Mātes dienai veltīts koncerts;
 • Olimpiāžu un konkursu godalgoto vietu ieguvēju un dalībnieku sveikšanas pasākums ,,Skolai par godu”;
 • Baltā zvana svētki 9.klašu absolventiem;
 • klašu izlaidums „Paliec sveika, sākumskola”;
 • klašu izlaidumi;
 • Tematisko (Miķeļdiena, Ziemassvētki, Valentīndiena, Meteņdiena, Lieldienas, Mātes diena u.c.) skolēnu rokdarbu un zīmējumu izstāžu noformēšana mācību gada laikā;
 • Jaunatnes iniciatīvu projektu rakstīšana un īstenošana;
 • Vasaras nometnes „Brīnumzeme” organizēšana sākumskolas vecuma skolēniem;
 • Rudens nometnes „Demo versija” organizēšana pamatskolas vecuma bērniem.