Pilotprojekta mērķis: sekmēt agrīnu veselīgu paradumu veidošanos un mazināt liekā svara un aptaukošanās izplatību bērnu vidū, tādējādi mazinot sirds un asinsvadu slimību (turpmāk tekstā – SAS) risku turpmākajā dzīvē.

Pilotprojekta mērķauditorija:  3.b  un 7.ab klases skolēni:

Pilotprojekta uzdevums: izstrādāt, īstenot un novērtēt veselīgu paradumu veidošanas programmu, kas ietver informatīvu, praktisku aktivitāšu kopumu saistībā ar uzturu, fiziskajām aktivitātēm un atkarību izraisošu vielu un procesu mazināšanu. Veicināt veselību ietekmējošo paradumu maiņu bērniem un viņu vecākiem.

Projektā iesaistītie audzēkņi papildus apmeklē sporta nodarbības, saņem veselīgus našķus, piedalās veselīga dzīvesveida veicināšanās pasākumos.