Profesionālā aktiera un pieredzējušā pedagoga Aivara Peckas vadībā dalībnieki uzzināja par publiskās uzstāšanās izaicinājumiem un metodēm kā tos veiksmīgi pārvarēt. Tika analizēta mūsdienu publiskā uzstāšanās.

Dalībnieki pilnveidoja prasmes uzstāties skatītāju priekšā, uzzināja jaunas metodes, kas palīdz pārvarēt bailes.

Notika aktīvs darbs pāros, situāciju izspēle, apgūtas tematiskās spēles.

Pilnveidotas komandas darba prasmes, valodas lietojums, aktualizētas kultūras vērtības.