Rēzeknes 3.vispārizglītojošā vidusskola

Viena no vecākajām Rēzeknes pilsētas skolām, atrodas pilsētas centrā, Novembra ielā 33.

Šajā mācību gadā mācības iesāka 445 izglītojamie, strādā 49 pedagogi, no tiem seši – interešu izglītībā.


Skolas vēsture

Skolas ēka uzcelta 1923.gadā. Sākumā tā bija latviešu ģimnāzija, kura pastāvēja līdz 1943.gadam, bet no 1943.g. līdz 1944.gadam te atradās vācu armijas hospitālis. 1944.gadā bombardēšanas laikā celtne tika sagrauta.

Kā liecina arhīva dokumenti, ēka 18. Novembra ielā tika atjaunota īsi pirms 1949./50.mācību gada sākumā. Tajā gadā darbu uzsāka Septiņgadīgā skola ar krievu mācībvalodu.

No 1955. gada 1.septembra saskaņā ar Tautas izglītības nodaļas rīkojumu septiņgadīgā skola tika pār veidota par Rēzeknes 3.vidusskolu. 1958.gadā bija pirmais skolas izlaidums. 1973.gadā tika pabeigta trīsstāvu piebūve, kurā tika izvietoti mācību kabineti un sporta zāle.

Skolas direktori:

 

Aleksejs Pankovs

Septiņgadīgās skolas pirmais direktors, strādāja par direktoru no 1949. gada līdz 1956. /1957. mācību gada beigām.

 

Ivans Ščelkunovs  –

skolas direktors no 1957. g. līdz 1978. gadam, krievu valodas un literatūras skolotājs.

 

Vladimirs Grigorjevs

direktors no 1978. gada līdz 2009. gadam, ilgus gadus bijis sporta skolotājs.

 

Lidija Ostapceva

skolā strādā no 1987. gada,    20 gadu – par direktora vietnieci audzināšanas jomā un bioloģijas skolotāju, direktora amatā – no 2009. gada līdz 2017.gadam.

 

Kristīne Ustinova

No 2009. līdz 2013. gadam bija sociālais pedagogs arī Rēzeknes logopēdiskajā internātpamatskolā.

2013. gadā  sāka strādāt Bērnu sociālo pakalpojumu centrā, kur ieņēma vadītāja amatu. 

Skolas direktora amatā no 2017. gada.