Profesionālā deju pedagoga Liānas Merņakas-Ņikitinas vadībā jaunieši pilnveidoja zināšanas par deju būtību un nozīmi cilvēka psiholoģijā. Pilnveidoja dejotprasmes un mācījās caur deju analizēt savu ES. Tika pilnveidotas zināšanas par ķermeņa valodu un tā izpratni, kas tika atspoguļots vairāku skolēnu darbu prezentācijā.