Uzsākts ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde un Valsts izglītības attīstības aģentūra parakstīja sadarbības līgumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» īstenošanu. Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada 30. decembrim.

Rēzeknes 3. vidusskola projektā piedalās no 2017.gada 1. marta līdz  2020.gadam 31.decembrīm.

Karjeras konsultants

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0./16/I/001 ietvaros, Rēzeknes 3.vidusskolā strādā pedagogs karjeras konsultants Līga Bistrova, pie kuras var saņemt individuālo karjeras konsultāciju (arī šobrīd attālināti).

Darba laiks:

Otrdienas: 8:00 – 12:00

Trešdiena 8:00 – 11:00

Ceturtdienas: 8:00 – 12:00

 

Ko var iegūt skolēns no individuālajām konsultācijām ar karjeras konsultantu?

  • labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības;
  • padziļināt izpratni par karjeras izvēli;
  • iegūt labāku skaidrību par rīcības plānu – ko darīt tālāk studiju vai karjeras izvēlē;
  • gūt atbalstu studiju un karjeras lēmumu pieņemšanā;
  • uzzināt, kur meklēt informāciju par studiju iespējām, jauniešu vai skolēnu darba iespējām;
  • palīdzību CV un motivācijas vēstules izveidē u.c.

Individuālās karjeras konsultācijas šobrīd pieejamas attālināti: iepriekš pieteikšanās konsultācijai ir obligāta. Pieteikties konsultācijai var pie pedagoga karjeras konsultanta pa tālruni: 29121139 epastā: bistrovaliga@inbox.lv vai whatsapp.

Karjeras speciālista pasākumu plāns

Projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Rēzeknes 3.vidusskolā  2018./2019. m.g. I semestrī notika virkne interesantu un aizraujošu iepazīšanu ar dažādam profesijām.

“Es vēlos būt” – pasākumā piedalījās 5.-9.klašu skolēni. Pasākuma mērķis: pielietojot daudzveidīgas interaktīvas metodes, attīstīt skolēnos kompetences personības izaugsmei, lai veidotos pašmotivēts, par savām spējām un interesēm pārliecināts jaunietis, kurš domā, iesaistās, darbojas un ir gatavs karjeras izvēlei.

    

“Mikrobiologa darbs”pasākumā piedalījās 10.klašu skolēni. Pasākuma mērķis: iepazīties ar mikrobiologa  profesijas darba specifiku un profesijas būtiskajiem aspektiem, kā arī saņemt informāciju par izglītības un prakses iespējām dotajā profesijā.

“Fizioterapeita darbs”pasākumā piedalījās 7.klašu skolēni. Pasākuma mērķis: iepazīties ar fizioterapeita   profesijas darba specifiku un profesijas būtiskajiem aspektiem, kā arī saņemt informāciju par izglītības un prakses iespējām dotajā profesijā.

“Podnieka amatu noslēpumi” –  pasākumā piedalījās 1.klašu skolēni. Mācību ekskursija ar mērķi – gūt priekšstatu par podnieka amatu. Nodarbībās laikā skolēni uzzināja par keramika amatu, viņa darba ikdienu, prasmēm, kas nepieciešamas, lai taptu kvalitatīvs produkts

 

“Aizraujošā psiholoģija”  – pasākumā piedalījās 10.klašu skolēni. Nodarbības laikā skolēni uzzināja par psihologa profesiju ,darba specifiku, izglītības iegūšanas iespējam, kā arī par psihologa karjeras izaugsmes iespējām. Praktiskajā nodarbības daļā, skolēni noteica savas personības stipras un vajās puses, izpētīja savas profesionālas tieksmes un intereses.

“Sporta profesijas izvēles ceļš”pasākumā piedalījās 8.klašu skolēni. Lekcija diskusija par to, kā izvēlēties sev piemērotāko profesiju sporta jomā, kā arī paplašināt zināšanas par sporta jomā saistītājām profesijām. Skolēni saņēma padomus kā soli pa soliem nonākt līdz nākotnes profesijas izvēlei  sportā jomā. Ieguva informāciju par  profesionālas izglītības iespējam Latvijā un  sporta speciālistu pieprasījumu.

“Gravēšana, kā mākslas forma” –  pasākumā piedalījās 7.klašu skolēni. Lekcijas laika skolēniem uzzināja par mākslinieciskas jomas profesiju – gravētājs. Speciālists sniedza informāciju un dalījies ar pieredzi par šis profesijas darba specifiku, profesionālajām kompetencēm un pieprasījumu darba tirgu. Lekcijas laika skolēniem izveidojas sapratne par gravīra profesiju. Praktiskajā daļā skolēniem bija iespējā izmēģināt gravēšanas tehnikas.