Rēzeknes 3.vidusskola projektā “Sporto visa klase” piedalās no 2016./2017.mācību gada. Projekta misija ir ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību.
2019./2020.mācību gadā projekta aktivitātēs Rēzeknes 3.vidusskolas godu pārstāv 6.b klase (iesāka 2016./2017.mācību gadā kā 3.b klase).
Pateicoties projektam, skolēni saņem iespēju 3x vairāk nedēļā nodarboties ar sportu un apgūt  jaunās sportiskās aktivitātēs.  
Projekta ietvaros arī tiek organizētās reģionālās un valsts mēroga sacensības, kurās skola tiek godam pārstāvēta.
Skolā projektu koordinē un vada sporta skolotāja Ē.Rutkovska.