5.klašu uzņemšana pamatskolas posmā.

Vēl maijā viņi bija 4.klašu skolēni, sacīja: “Paliec sveika, 4.klase!” Un jau šodien viņi ir 5.kl.skolēni! Sper soli uz priekšu turpmākajai izglītībai. Bet bez “iesvētīšanas” neiztikt… Pasākuma laikā 5.a un 5.b kl. skolēni demonstrēja dažādas prasmes un iemaņas, iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs. Un nevar arī nepiebilst to, ka katra klase sagatavoja mājas darbu – klases vizītkarti. Prieks, ka pamatskolnieku rindās pieņemti radoši, aktīvi un dzīvespriecīgi bērni!

Paldies 5.a un 5.b klašu skolēniem par iepazīšanās priekšnesumu, klašu audzinātājām T.Kušakovai un T.Červinskai par skolēnu sagatavošanu un atbalstu!

Paldies 10.klasei un klases audzinātājai N.Usačovai par pasākuma organizēšanu!