Mošķīši skolā!

1. novembrī Helovīna ietvaros skolā varējām satikt dažādas pārdabiskās būtnes. Piektdiena bija savādāka un ar to arī atmiņā paliekoša!

Paldies skolēnu līdzpārvaldei par ideju!

Īpašs paldies katram skolēnam, kurš atbalstīja šo iniciatīvu!