“Dzīvei gatavs!” 

Swedbank praktisko mācībstundu programma “Dzīvei gatavs!” 
Mums ir paveicies izmantot tādu iespēju – piedalīties Swedbankas rīkotajā praktisko mācībstundu programma “Dzīvei gatavs!” 
11. klases skolēni pavadīja 2 aizraujošās stundas – ekonomikas stundu un klases stundu  kopā ar lektori Intu Neščerecku! 
Paldies Intai par aizraujošām mācībstundām un  praktiskajām iemaņām.