„Tiņanova rudens” Rēzeknes 3.vidusskolā

Dažus mēnešu atpakaļ 12.klases skolniecei S.Anosovai radās ideja izveidot izcila rakstnieka, literatūrzinātnieka, Puškina dzīves un daiļrades pētnieka J.Tiņanova maršrutu viņa dzimtajā pilsētā. Pateicoties ARPC „Zeimuļs”, pedagogu un SL atbalstam ideja tika pārvērsta īstenībā. Saulainajā 19. oktobra dienā 5 skolēnu komandas cīnījās par titulu „Tiņanova maršruta eksperti”.
Paldies ARPC „Zeimuļs” par atbalstu, T.Stavskai par palīdzību projekta tapšanā, Skolēnu Līdzpārvaldei par palīdzību organizācijas jautājumos, skolēniem par piedalīšanos!