Skolotāju diena

29. septembrī skolā noritēja Skolotāju dienai veltīti pasākumi. Stundas 1.-4. klasēm vadīja 10.-12. klašu skolēni, bet pēc tam aktu zālē
notika skolotājiem veltīts koncerts.
Paldies skolēnu līdzpārvaldei, stundu vadītājiem – vidusskolēniem un skolas pašdarbniekiem – koncerta dalībniekiem
un skolotājiem, kuri sagatavoja priekšnesumus!