5. klašu iesvētības PAMATSKOLĀ!

12. oktobrī 10. klases skolēni audzinātājas Vijas Gafijčukas vadībā organizēja “iesvētību” pasākumu 5. klašu skolēniem.

Pasākuma ievadā 5. klašu skolēni prezentēja savus klašu kolektīvus, bet turpinājumā “desmitie” vadīja dažādus konkursus 5. klasēm.

Nobeigumā 5. klašu skolēni, viņu vecāki un audzinātājas, Ruta Kraukle un Oksana Panova, deva zvērestus, apņemoties godam pildīt katrs savus pienākumus.

Paldies pasākuma organizatoriem  – 10. klases skolēniem un audzinātājai Vijai Gafijčukai!

Veiksmi un izturību 5. klašu skolēniem un audzinātājām!