Baltā galdauta svētki

Rēzeknes 3.pamatskolas saime Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu atzīmēja pie svētku galda.
Skolēni un skolotāji atcerējās notikumus, kuri sekmēja Latvijas brīvības atgūšanu.
Baltā galdauta svētki atgādināja mums, cik ir svarīgi visiem sanākt kopā un atcerēties īpašus notikumus!
Paldies skolas ēdnīcas darbiniekiem par garšīgu kūku!