Saruna ar vecākiem

2024.gada 21.februārī British Council pārstāvniecības Latvijā un Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā pilotprojekta “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā” ietvaros Rēzeknes 3.pamatskolas 1.a un 1.b klases un PII „Namiņš” sagatavošanas grupas vecāki piedalījās pasākumā „Saruna ar vecākiem”. Sarunā piedalījās pilotprojekta “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā” ekspertekonsultante Inga Pāvula. Sarunas mērķis bija pārrunāt savu pieredzi, ieguvumus un izaicinājumusveiksmes un grūtos jautājumus, meklēt risinājumus problēmām un atbalstu sarežģītās situācijās pārējā uz mācībām latviešu valodā.
Paldies pilotprojekta “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā” konsultantei Ingai Pāvulai, skolotājām Viktorijai Rastopčinai, Svetlanai Jemeļjanovai un skolēnu vecākiem!
Facebook: @BritishCouncilLatvia (https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia)
Instagram: @britishcouncillatvia
Twitter: @lvBritish (https://twitter.com/lvBritish)