Apvienotā mācību stunda ar PII „Namiņš”

Apvienotā mācību stunda Rēzeknes 3.pamatskolas 1.klašu un PII „Namiņš” sagatavošanas grupas audzēkņiem.
2024.gada 23.februārī British Council pārstāvniecības Latvijā un Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā pilotprojekta “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā” ietvaros Rēzeknes 3.pamatskolas 1.klašu skolēni un PII “Namiņš” sagatavošanas grupas audzēkņi pulcējās Rēzeknes 3.pamatskolā, lai kopīgi darbotos gan starpbrīdī, gan dizaina un tehnoloģiju mācību stundā.
Caur spēli, vārdu, dziesmu, sadarbību un darbošanos ar papīru skolēni un audzēkņi pilnveidoja gan valodas prasmes, gan sīko roku motoriku.
Paldies skolotājām Viktorijai Rastopčinai un Svetlanai Jemeļjanovai, Vitai Marinskai un Ritai Aleksejevai, Irinai Meļnikovai !
Paldies par palīdzību 4.klašu skolēniem, kas starpbrīža laikā organizēja un novadīja spēli topošajiem pirmklasniekiem.
Facebook: @BritishCouncilLatvia (https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia)
Instagram: @britishcouncillatvia
Twitter: @lvBritish (https://twitter.com/lvBritish)