Supervīzija pedagogiem

2024.gada 21.februārī februārī British Council pārstāvniecības Latvijā un Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā pilotprojekta “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā” ietvaros notika supervīzija, kas pulcēja 8 mūsu skolas pedagogus, lai apspriestu jautājumus, kas saistīti ar profesionālo darbību un iespējām to uzlabot, pārrunātu savu pieredzi, ieguvumus un izaicinājumus veiksmes un grūtos jautājumus, meklētu risinājumus problēmām un atbalstu sarežģītās situācijās pārējā uz mācībām latviešu valodā. To vadīja projekta “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā” konsultante un supervizore Inga Pāvula.
Paldies projekta “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā” konsultantei Ingai Pāvulai, skolotājām Viktorijai Rastopčinai un Svetlanai Jemeļjanovai, Ritai Aleksejevai, Irinai Meļnikovai, Anitai Kasakovskai, Jekaterinai Žuromskai, logopēdei Ludmilai Sidorinai, psiholoģei Irinai Krustei!
Facebook: @BritishCouncilLatvia (https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia)
Instagram: @britishcouncillatvia
Twitter: @lvBritish (https://twitter.com/lvBritish)