1.semestra noslēguma svinīgā līnija

22.decembrī Rēzeknes 3.pamatskolas skolēni skolā pavadīja pēdējo šī kalendārā gada mācību dienu. Svinīgās līnijas laikā tika apkopoti izglītojamo individuāli mācību sasniegumi un pasniegti Pateicības raksti par labām – izcilām sekmēm, sudraba (8-10) un zelta liecības (9-10), ka arī tika apkopoti klašu kolektīvu rezultāti un pasniegts Pateicības raksts un gudrības simbols “Pārējošā pūce” par izaugsmi mācībās.
2023./2024.mācību gada 1.semestra noslēgumā 4.-6.klašu grupā pūci saņēma 4.b klase, 7.-9.klašu grupā – 9.b klase.
Tāpat tika atzīmēti skolēni, kuri piedalījās skolas konkursos un pasākumu organizēšanā.
Svinīgā līnija tika noslēgta ar kopīgu deju, kas kļuva par skolas saimes jauku pirmssvētku tradīciju.