Adaptācijas nometne “Demo versija”, 2. diena!

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros Rēzeknes 3.pamatskola rudens brīvlaikā organizē adaptācijas nometni “Demo versija” skolēniem, kuriem ir lingvistiskās barjeras problēmas vai nepietiekamas valsts valodas zināšanas mācību procesa kvalitatīvai apguvei un skolēniem no Ukrainas ar mērķi pilnveidot valsts valodas zināšanas.
Katru nodarbību dienu skolēni uzsāk ar rīta rosmi un pabeidz ar dienas atgriezenisko saiti.
Dienas vidū ir latviešu valodas nodarbības, izglītojošās tematiskās nodarbības un vispārīgo prasmju pilnveidošanas nodarbības, darbs ar logopēdu un nodarbības ar skolas psihologu.
✔️1.klašu grupas nodarbības: “Cik smaržīgs! Laikam, garšīgs!” un “Mana ģimene”
✔️4.klašu grupas nodarbības: “Rudens detektīvi” un “Gaiss. Gaisa sastāvs”
✔️7.klašu grupā: “Vārdu pasaulē” un “Augļu un dārzeņu diena”
Tāpat klašu grupas atbilstoši grafikam piedalījās deju/aerobikas nodarbībā “Latviskais mantojums” un nodarbībā bibliotēkā “Mans grāmatu varonis”.
Paldies R.Aleksejevai, D.Kindzulei, N.Savickai, J.Bažanovai, S.Viļumai par interesantām un izglītojošām nodarbībām.
Paldies Rēzeknes 3.pamatskolas interešu izglītības pedagogiem un atbalsta komandai T.Katkovskai, K.Krainei, V.Gafijčukai, I.Krustei par skolēnu redzesloka paplašināšanu!