Adaptācijas nometne “Demo versija”, 3.diena!

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros Rēzeknes 3.pamatskola rudens brīvlaikā organizē adaptācijas nometni “Demo versija” skolēniem, kuriem ir lingvistiskās barjeras problēmas vai nepietiekamas valsts valodas zināšanas mācību procesa kvalitatīvai apguvei un skolēniem no Ukrainas ar mērķi pilnveidot valsts valodas zināšanas.
Katru nodarbību dienu skolēni uzsāk ar rīta rosmi un pabeidz ar dienas atgriezenisko saiti.
Dienas vidū ir latviešu valodas nodarbības, izglītojošās tematiskās nodarbības un vispārīgo prasmju pilnveidošanas nodarbības, darbs ar logopēdu un nodarbības ar skolas psihologu.
✔️1.klašu grupas nodarbības: “Pasaku laiks” un “Mīļākaispasaku tēls”
✔️4.klašu grupas nodarbības: “Pasaule skaņās un krāsās” un “Ceļojumu karte”
✔️7.klašu grupā: “Svētki un tradīcijas gada laikā” un “Āķīgā valodiņa”
Tāpat klašu grupas atbilstoši grafikam piedalījās nodarbībā bibliotēkā “Mans grāmatu varonis”, Montesori matemātikas ” nodarbībā un muzikālajā nodarbībā “Mana dziesmiņa”
Paldies R.Aleksejevai, D.Kindzulei, N.Savickai, J.Bažanovai, S.Viļumai par interesantām un izglītojošām nodarbībām.
Paldies Rēzeknes 3.pamatskolas interešu izglītības pedagogiem un atbalsta komandai T.Katkovskai, V.Gafijčukai, I.Meļnikovai, A.Kasakovskai, I.Anaņjevai, L.Sidorinai, I.Krustei par skolēnu redzesloka paplašināšanu!