Adaptācijas nometne “Demo versija”, 1. diena!

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros Rēzeknes 3.pamatskola rudens brīvlaikā organizē adaptācijas nometni “Demo versija” skolēniem, kuriem ir lingvistiskās barjeras problēmas vai nepietiekamas valsts valodas zināšanas mācību procesa kvalitatīvai apguvei un skolēniem no Ukrainas ar mērķi pilnveidot valsts valodas zināšanas.
Katru nodarbību dienu skolēni uzsāk ar rīta rosmi un pabeidz ar dienas atgriezenisko saiti.
Dienas vidū ir latviešu valodas nodarbības, izglītojošās tematiskās nodarbības un vispārīgo prasmju pilnveidošanas nodarbības, darbs ar logopēdu un nodarbības ar skolas psihologu.
✔️1.klašu grupas nodarbības: “Iepazīsimies!” un “Vārdi iepazīstoties”
✔️4.klašu grupas nodarbības: “Es skolā” un “Ūdens brīnumainās īpašības”
✔️7.klašu grupā: “Es un mani draugi” un “Ceļojumu diena”
Tāpat klašu grupas atbilstoši grafikam piedalījās “Montesori matemātikas” nodarbībās, “Latviskais mantojums” deju/aerobikas nodarbībā, veselīga uztura nodarbībā “Ēdam garšīgi”.
Paldies R.Aleksejevai, D.Kindzulei, N.Savickai, J.Bažanovai, S.Viļumai par interesantām un izglītojošām nodarbībām.☀️
Paldies Rēzeknes 3.pamatskolas interešu izglītības pedagogiem un atbalsta komandai T.Katkovskai, I.Meļnikovai, K.Krainei, J.Žuromskai, L.Sidorinai, I.Krustei par skolēnu redzesloka paplašināšanu!🤗