Apsveicam!

Apsveicam – Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensību volejbolā “Pamatskolu kauss” 3. vietas ieguvējus! 

Nikitu Cvetkovu

Iļju Ježkovu

Andreju Čumikovu

Tihonu Sigajevu

Germanu Kaliņinu

Daniēlu Čelnovu

Daniilu Jermakovu

Aleksandru Stirānu

Viktoru Tihomirovu

Paldies skolotājiem Ērikai un Vasilijam Rutkovskiem!