Adaptācijas nometne “Demo versija”, 5.diena!

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros Rēzeknes 3.pamatskola rudens brīvlaikā organizē adaptācijas nometni “Demo versija” skolēniem, kuriem ir lingvistiskās barjeras problēmas vai nepietiekamas valsts valodas zināšanas mācību procesa kvalitatīvai apguvei un skolēniem no Ukrainas ar mērķi pilnveidot valsts valodas zināšanas.
Katru nodarbību dienu skolēni uzsāka ar rīta rosmi un pabeidza ar dienas atgriezenisko saiti.
Dienas vidū bija latviešu valodas nodarbības, izglītojošās tematiskās nodarbības un vispārīgo prasmju pilnveidošanas nodarbības, darbs ar logopēdu un nodarbības ar skolas psihologu.
✔️1.klašu grupas nodarbības: “Vārdi un mīļvārdiņi” un “Krāsainais rudentiņš”
✔️4.klašu grupas nodarbības: “Mana mini grāmatiņa” un “Jautrā anatomija”
✔️7.klašu grupā: “Nekur nav tik labi kā mājās” un “ūdens piliena diena”
Tāpat klašu grupas atbilstoši grafikam piedalījās individuālajā nodarbībās ar logopēdu.
Paldies R.Aleksejevai, D.Kindzulei, N.Savickai, J.Bažanovai, S.Viļumai par interesantām un izglītojošām nodarbībām.
Paldies Rēzeknes 3.pamatskolas logopēdei L.Sidorinai par izglītojošo darbu ar skolēniem!