Adaptācijas nometne “Demo versija”, 4.diena!

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros Rēzeknes 3.pamatskola rudens brīvlaikā organizē adaptācijas nometni “Demo versija” skolēniem, kuriem ir lingvistiskās barjeras problēmas vai nepietiekamas valsts valodas zināšanas mācību procesa kvalitatīvai apguvei un skolēniem no Ukrainas ar mērķi pilnveidot valsts valodas zināšanas.
Katru nodarbību dienu skolēni uzsāka ar rīta rosmi un pabeidza ar dienas atgriezenisko saiti.
Dienas vidū bija latviešu valodas nodarbības, izglītojošās tematiskās nodarbības un vispārīgo prasmju pilnveidošanas nodarbības, darbs ar logopēdu un nodarbības ar skolas psihologu.
✔️1.klašu grupas nodarbības: “Dzīvnieki” un “Lauku sētā”
✔️4.klašu grupas nodarbības: “Pasaku diena” un “Kreatīvā rakstīšana”
✔️7.klašu grupā: “Rudens svētki Latvijā” un “Pasaku diena”
Tāpat klašu grupas atbilstoši grafikam piedalījās nodarbībā bibliotēkā “Mans grāmatu varonis”, Montesori matemātikas ” nodarbībā un nodarbībā “Ēdam garšīgi”
Paldies R.Aleksejevai, D.Kindzulei, N.Savickai, J.Bažanovai, S.Viļumai par interesantām un izglītojošām nodarbībām.
Paldies Rēzeknes 3.pamatskolas interešu izglītības pedagogiem T.Katkovskai, V.Gafijčukai, I.Meļnikovai, J.Žuromskai par skolēnu redzesloka paplašināšanu!