Rēzeknes 3.vidusskola pasākumā “Ar Eiropys tvierīņi Latgolā” ?

7.oktobrī biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Latgales plānošanas reģionu, Daugavpils Vienības pamatskolu, Kultūras ministriju, reģiona pašvaldībām Latgales vēstniecībā „Gors” rīkoja pasākumu “Ar Eiropys tvierīņi Latgolā”, kuras mērķis bija veicināt jauniešu radošo domāšanu, ideju ģenerēšanas spēju, pilnveidot prezentācijas un komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā.
Rēzeknes 3.vidusskolu pārstāvēja 11.klases skolēni. Jaunieši ne tikai attīstīja savu ideju, bet arī guva daudzas vērtīgas atziņas un jaunas idejas nākotnei, uzklausot citus.
Paldies organizatoriem par iespēju attīstīties, iespēju ģenerēt idejas un tās prezentēt sev neierastajā vidē.?‍?
Paldies jauniešiem par līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā!?‍♀️??