Skolotāju diena-2020

Mēs esam līdzīgi kokiem,
bet dzīvojam ne ar lapām, kas krīt;
dzīvojam ar pumpuriem un ar ziediem,
ar domām, ko labu paveiksim rīt.
/K.Apškrūma/
Katra oktobra pirmo svētdienu mēs sveicam skolotājus profesionālajos svētkos. Skolotājs ir tāda profesija, kuras darba rezultātā pasaulē nāca daudz citu profesiju pārstāvju. Katrs no mums ir sēdējis skolas solā un sapņojis par to „ …kā būs tad, kad izaugšu liels… ”, jaunieši šo skaisto skolas laiku izbauda vēl tagad. Bet neskatoties uz paaudžu maiņu, katrs ir gatavs pateikt „Paldies!” savam skolotājam.
Rēzeknes 3.vidusskolas skolotājus katru gadu sveic skolēni, īpaši skolotāju svētkiem gatavojās skolēnu līdzpārvaldes dalībnieki. Šī gada pasākumā uzstājās ne tikai skolēni, bet arī paši skolotāji spēlēja vienu no galvenajām lomām svinīgajā koncertā. Dāvanā katram skolotājam skolēni sarūpēja pašu darinātās atklātnes un, protams, ziedus.
Paldies katram skolēnam, īpašs paldies skolēnu līdzpārvaldei par skaistajiem svētkiem!