Skolēnu Līdzpārvaldes pieredzes apmaiņas pasākums Rēzeknes 3.vidusskolā

    Katrā skolā ir Skolēnu Līdzpārvalde – institūcija, kura darbojās, lai risinātu dažādas problēmas, aizstāvētu skolēnu intereses, realizētu jaunas idejas, lemtu skolas dzīves jautājumus, organizētu izklaides un izglītojošus pasākumus, palīdzētu pedagogiem mācību procesa organizēšanā.  Rēzeknes 3. vidusskolas Skolēnu Līdzpārvaldes dalībnieki ir aktīvi un radoši skolēni, kuri ik pa laikam „ražo” idejas. Un viena no tādam idejām radās septembra sākumā – kāpēc gan nevarētu organizēt Rēzeknes skolu Skolēnu Līdzpārvaldes darbības pieredzes apmaiņu? Ideja radās īstajā laikā un īstajā vietā, tad, kad Rēzeknes pilsētas dome un ARPC „Zeimuļs” izsludināja Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss. Skolēnu Līdzpārvaldes prezidente Viktorija Belova un prezidentes vietniece Jekaterina Vosloboiņikova ideju noformēja projektā un iesniedza izvērtēšanai…

            Un jau 30. novembrī, saņemot atbalstu no augstāk minētājām organizācijām,   Rēzeknes 3. vidusskolā tika īstenots jaunatnes iniciatīvais projekts „Rēzeknes pilsētas skolu Skolēnu Līdzpārvaldes apmaiņas pasākums”.  Projekta mērķis bija organizēt kopīgo pilsētas skolu SL pieredzes apmaiņas pasākumu, kas palīdzētu citu skolu dalībniekiem iepazināties ar kolēģu darbu, interesēm un izveidot draudzīgas attiecības. Šajā iniciatīvā piedalījās 3 skolas – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes 2.vidusskola un Rēzeknes 3.vidusskola. Kaut arī skolēnu skaits nebija kupls, bija iespēja iepazīt vienam otru tuvāk. Iepazīšanos arī sekmēja „ledus laušanas” spēle, kuras laikā visiem dalībniekiem vajadzēja atrast sev kolēģi (pāri), mainoties lomām būt par klausītāju un runātāju – stāstīt par otru to, ko zini vai nojauš un to pašu uzklausīt par sevi. Kad dalībnieki iepazinās, varējām sākt darbu!

            Pasākums notika divās daļās. Pirmajā daļā notika pieredzes apmaiņas seminārs – katras skolas pārstāvji stāstīja par savas Līdzpārvaldes darbību, skolas dzīvi, tradīcijām, pasākumiem, dalījās pieredzē, atbildēja uz jautājumiem. Pirmās daļas beigās skolēniem tika piedāvāta iespēja atpūsties, izbaudot siltu tēju ar cepumiem un konfektēm.

            Otrajā pasākuma daļā SL dalībnieki spēlēja volejbolu. Skolēnu Līdzpārvaldes dalībnieki tika sadalīti trijās komandās, kuras arī cīnījās par godalgoto vietu sadalījumu – par 1.vietu. Cīņa bija spraiga, katrai komandai bija vienāds uzvaru skaits, tāpēc uzvarētājs tika noteikts, rēķinot mazos punktus. III vietu izcīnīja komanda ar nosaukumu „Star Wars”, II vietu – „Vinnijs Pūks”, uzvarētā titulu saņēma komanda ar nosaukumu „Telepuziki”.

            Pasākuma noslēgumā katras skolas pārstāvji saņēma pateicības rakstus un piemiņas balvas. Gan RVPĢ, gan Rēzeknes 2. vidusskolas, gan Rēzeknes 3. vidusskolas skolēni saņēma Skolēnu Līdzpārvaldes individuāli izgatavotus uzrakstus, piemiņas blociņus un pildspalvas, saldās balvas, volejbola cienītāji saņēma medaļas un augļus (jo sportistiem ieteicama veselīga pārtika). Pēc balvu saņemšanas visi tika aicināti uz kopīgu fotografēšanos.

            Paldies katram skolēnam, kas piedalījās šajā pasākumā! Jo, tiešām, dienas laikā bija iepazīti jauni cilvēki, iegūta jauna pieredze un pozitīvas emocijas!

            Paldies par atbalstu gan mūsu direktores kundzei, gan skolotājiem, gan ARPC „Zeimuļs”, gan Rēzeknes pilsētas domei!

            p.s. Šis projekts tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansēja Rēzeknes pilsētas dome, un organizēja Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.

            Rēzeknes 3.vidusskolas SL dalībniece  Jekaterina Vosloboiņikova