“Latviešu tautasdziesmu virpulis”

Tautasdziesma – tas ir kā zemes dzīļu brīnuma avots, kas cauri aizlaikiem pie mums joprojām nokļūst tīrs un nesamaitāts. 
“Latviešu tautasdziesmu virpulis” bija veltīts Latvijas simtgadei. 1. – 4. kl. skolēni izpildīja 1 tautasdziesmu latviešu valodā.
Liels paldies skolēniem un mūzikas skolotājai – A.Kasakovskai par šo brīnišķīgo pasākumu.

"Latviešu tautasdziesmu virpulis"

Tautasdziesma – tas ir kā zemes dzīļu brīnuma avots, kas cauri aizlaikiem pie mums joprojām nokļūst tīrs un nesamaitāts. "Latviešu tautasdziesmu virpulis" bija veltīts Latvijas simtgadei. 1. – 4. kl. skolēni izpildīja 1 tautasdziesmu latviešu valodā.Liels paldies skolēniem un mūzikas skolotājai – A.Kasakovskai par šo brīnišķīgo pasākumu.

Posted by Rēzeknes 3.vidusskola on Svētdiena, 2018. gada 25. novembris