Lāčplēša dienas zibakcija “Es esmu Latvija!”

     Lāčplēša diena ir viena no svarīgākajām dienām Latvijas attīstībā. Visā valstī tiek godināti 1919.gada 11.novembra notikumi.
Arī Mēs – Rēzeknes 3.vidusskola godinājām Lāčplēša dienas notikumus.
Jau otro gadu tiek rīkota Lāčplēša dienas zibakcija “Es esmu Latvija!”.
Skolēni atcerējās tā laika notikumus, nolikdami svecītes Latvijas kontūrā.
Pasākuma otrajā daļā visi sadevās rokās un ar vārdiem “Es esmu Latvija!” viens otram nodeva Latvijas karogus, parādot piederības sajūtu savai skolai un Dzimtenei.
Paldies katram, kas piedalījās pasākumā!
Mēs esam Latvija!