IZSTĀDE “AK TU, MANA MĀMIŅA”

Katra cilvēka sākums ir māmiņa – mīļā, labā, jaukā un maigā. Bez viņas pasaule liktos pelēka un vienmuļa. Cik skaisti, ka mammīte smaida – saule rotājas viņas sejā! Cik brīnišķīgi, ka ap viņu rosās bērni – lielākā bagātība uz pasaules! Māmiņa samīļo, iedvesmo, uzklausa un sarāj, ja nepieciešams. Viss, lai mazais cilvēka bērns izaugtu krietns, čakls un tik vajadzīgs 
pasaulei. Svētku dienā katrs Rēzeknes 3. vidusskolas skolēns tev, mammīt, saka lielu, lielu paldies!