“ŪDENS LĀSE IR DĀRGĀKA PAR DIMANTU”

22.martā kopš 1993.gada visā pasaulē pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena, un tās koordinatore ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO). Latvijā Pasaules ūdens diena plaši tiek atzīmēta kopš 1996.gada un tā temata ietvaros notiek dažādas aktivitātes. Mūsu pilsētā šai dienai bija veltīts pasākums „ŪDENS LĀSE IR DĀRGĀKA PAR DIMANTU”, kas norisinājās konkursu veidā Rēzeknes 3. vidusskolā. Pasākumā piedalījās 7.-9. klašu skolēnu komandas (pa diviem audzēkņiem no katras klases). Tika pārstāvētas septiņas pilsētas skolas: Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes 2.vidusskola, Rēzeknes 3.vidusskola, Rēzeknes 5.vidusskola, Rēzeknes 6.vidusskola un Rēzeknes Katoļu vidusskola. Pasākuma atklāšanā uzstājās Rēzeknes 3. vidusskolas direktore Kristīne Ustinova, kura pasveicināja dalībniekus un novēlēja tiem veiksmi. Konkursa vadītāja Jekaterina Borisovska – Cvetkova pastāstīja par Pasaules ūdens dienas vēsturi un izskaidroja konkursa norises etapus. Pasākuma gaita bija organizēta ceļojuma veidā pa stacijām, kurās Rēzeknes 3. vidusskolas (10.-12. klašu) skolēni tiesnešu lomās piedāvāja komandām dažādus uzdevumus saistītus ar ūdeni: Ūdens ķīmijā (videoeksperimenti), Ūdens aprite dabā, Viktorīna, Ūdens skaņas, Latvijas upes un ezeri, Notekūdeņu analīze, Ūdens fizika (videoeksperimenti). Katrai no komandām bija jāveic septiņus etapus. Zinkārīgiem bija piedāvāts papildus etaps, kurš nebija iekļauts konkursa programmā – mikroskopā varēja aplūkot vienšūnu dzīvos organismus, kuri dzīvo ūdenī. Bērni ar interesi pildija visus uzdevumus. Par veiksmīgu darbu dažādās stacijās katra komanda bija apbalvota ar diplomiem ar atbilstošu nomināciju (atkarībā no tā kurā uzdevumā komandai veicās vislabāk), kā arī saņēma pildspalvas ar uzrakstu „Rēzeknes izglītības pārvalde”. Rēzeknes 3. vidusskolas komanda, kuras sastāvā bija Katrīna Narica, Oskars Loguncovs, Ilana Lovčinovska, Jekaterina Ščeglova, Romans Nazarovs un Tihons Sigajevs, saņēma nomināciju „Labākie novērotāji – ķīmiki”. Otrā pasākuma daļā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar SIA “RĒZEKNES ŪDENS” Dzeramā ūdens kanāla vadītāju – Jāni Laizānu, kurš izstāstīja klātesošiem par noteikta veida sabiedriskiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Rēzeknē, ūdens patēriņa apjomiem un piegādātā ūdens kvalitāti. Noslēdzās pasākums ar patīkamu momentu – dalībnieku komandu apbalvošanu un kopbildēšanu. Ceram, ka Pasaules ūdens dienas atzīmēšana kļūs par labu tradīciju. Ūdens ir viena no svarīgākām vielām bez kuras cilvēks nevar iztikt. Kā uzskata „Pasaules ūdens pētnieki” ūdens ir visvairāk pētītā viela uz pasaules, bet tā īpašības un funkcijas ļoti vāji izprot ne tikai sabiedrība kopumā, bet arī zinātnieki, kuri ikdienas strādā ar šo vielu. Gribas teikt pateicības vārdus Rēzeknes 3. vidusskolas dabaszinību priekšmetu skolotājiem N.Savickai, L.Ivanovai, J.Borisovskai-Cvetkovai, Rēzeknes 6.vidusskolas ģeogrāfijas skolotājai O.Šahurovai, kuri palīdzēja konkursa uzdevumu sastādīšanā, kā arī atsevišķi par aktīvu palīdzību pasākuma organizēšanā gribas pateikties Rēzeknes pilsētas Izglītības iestāžu ķīmijas skolotāju metodiskās apvienības vadītājai, Rēzeknes 6. vidusskolas ķīmijas skolotājai – Irinai Matulei. Atsevišķu pateicību izsakām par atbildīgu attieksmi un labi padarīto darbu Rēzeknes 3. vidusskolas audzēkņiem Karinai Jeļesejevai, Jekaterinai Voslobojņikovai, Diānai Auziņai, Viktorijai Belovai, Natalijai Valenikai, Maksimam Dzenim, Kristīnei Garkalnei, Jūlijai Cvirovai, Arkādijam Kastjukovecam. Pasākumu „ŪDENS LĀSE IR DĀRGĀKA PAR DIMANTU” organizēja Rēzeknes pilsētas ķīmijas skolotāju metodiskā apvienība. Raksta autore: Rēzeknes 3. vidusskolas skolotāja – Nadežda Savicka.