Skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi.

Martā beigās noslēdzās skolas zinātniski pētnieciskais darbs. Notika 7 pamatskolas skolēnu zinātniskā konference un 14 vidusskolas skolēnu konference.
Ir uzrakstīti 60 pētnieciskie darbi: ķīmijā,bioloģijā, sociālajās zinātnēs, dabaszinībās, krievu literatūrā, psiholoģijā u.c. Ar savu darbu Ērika Dmitrijeva  un Natālija Valenika „Mājas koncepts J.Kalvānes dzejoļos”(vadītāja T.Stavska) saņēma pateicību 12.Latgales zinātniskie pētniecisko darbu lasījumos. Karīnas Gabrusānes darbs „C vitamīna saturs pārtikas produktos un tā ietekme uz cilvēka organismu” (vadītāja N.Savicka) saņēmis 3.vietu Latgales reģiona zinātniski pētniecisko konferencē un ur izvirzītu uz Valsts konferenci. Vēl priekšā Austrumlatvijas 2.atklātā reģionālā skolēnu zinātniskā konference, uz kurieni izvirzīti Alīnas Savickas, Jūlija Cvirovas darbi. Veikmi mūsu meitenēm!

Paldies visiem skolēniem, viņu pedagogiem un konsultantiem par ieguldīto darbu!