APSVEICAM

APSVEICAM

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensību basketbolā

“Vidusskolu kauss”

III VIETAS IEGUVĒJAS

Sofiju Anosovu – 11.kl.

Kristīni Garkalni – 11.kl.

Arinu Bistrovu – 11.kl.

Ēriku Dmitrijevu – 11.kl.

Viktoriju Belovu – 10.kl.

Diānu Auziņu – 10.kl.

Viktoriju Siņicinu – 12.kl.

Paldies skolotājai Ērikai Rutkovskai!